REPARASJON STYREENHET MARINE- OG BILMOTOR

Ny styreenhet koster mange penger, i tillegg kommer ofte arbeid med programmering av denne for tilpassing av startsperre etc.

I de fleste tilfeller kan styreenhet repareres til en mye lavere pris.

Noen styreenheter kan ha så store skader at det ikke er mulig eller lønnsomt å utbedre feilen.

Selv om styreenhet ikke er lønnsom å reparere, kan softwaredata leses fra denne med andre metoder. Vi kan klone software til ny/brukt styreenhet av samme type.

I de senere år har vi mange oppdrag på rep av styreenheter til marine motorer.

Vi har brukte styreenheter til de fleste marinemotorer på lager.

Noen eksempler med vanlige feil vi reparerer på styreenheter til Mercury/Mercruiser, Volvo Penta, Yanmar og Steyr.

Mercuiser D-tronic med Bosch MSA 15 styreenhet.

Defekt driver i styreenhet for aktivator til dieselpumpe (gir ofte misvisende feilkode ved tilkobling av diagnoseverktøy som sier at aktivator i pumpe er defekt).

Feil på 5 volt krets i styreenhet (ofte kommer feil etter 1-5 minutter fra start. Motor stopper. Starter igjen etter ca 0.5-1 time).

Dårlig kontakt i PLCC 32 chip (gjelder de eldre versjoner hvor chip ikke er loddet til printkort. Her fjerner vi adapteret og lodder chip til print.).

Vannskade og korrosjon.

Mercruiser qsd. Bosch Edc 16.

Stabilt system med få feil’.

Vannskade og korrosjon.

Mercury Verado med  Motorola PCM styreenhet

Defekt krets i ecu/styreenhet til bensinpumpe (ofte er denne feilen resultat av bensinpumpe som går for tregt rundt og derved drar for mye strøm/ampere).

Årsak til at bensinpumpe går tregt er vann og urenheter i drivstofftank, som oftest etter vinterlagring, og har gitt skader i pumpedel. Vi kan lese dette ut når vi kobler til diagnose.

Feil på girfunksjon.

Defekt coildriver på 1 eller flere av 6 sylindre.

Vannskade og korrosjon.

Mercury Optimax/Dfi Motorola PCM.

Defekt coildriver. Årsak er kortslutning i 1 eller flere coiler.

Det er tatt frem ny type coil fra Mercury og alle bør byttes ved en slik feil.

Vi har info på målinger av coiler dersom kunde ønsker å finne hvilken som har feilet og velger kun bytte av den med måling utenfor spesifikasjon.

Vannskade og korrosjon.

Mercury EFI Motorola ECM.

Samme feil går igjen som på Optimax/DFI.

Vannskade og korrosjon.

Volvo Penta. EDC 1

Er montert på 4 syl KAD 32 og 6 syl KAD/TAMD 44/300 motorer, samt 6 syl TAMD 72, 73 og 74.

Styreenhet er fylt med herdet silikonmasse som er tidkrevende å fjerne.

Vi kan i de fleste tilfeller reparere EDC 1 styreenheter når kortet er rengjort.

Se  «bildeeksempler på rep av rep styreenheter»

Volvo Penta. Bosch Edc 15.

Er montert på alle D3 motorer frem til ca år 2014.

Ingen vanlige feil her. Et bra stabilt system.

Noen feil med timeantall har det vært, og «chassis id konflikt» pga. bruk av styreenhet fra ikke-konfigurerte enheter som er godkjent fra Volvo sentralt.

Vi kan konfigurere dette dersom id ikke stemmer.

Vannskade og korrosjon.

Volvo Penta D3 fra 2014 Bosch Edc 17.

Stabilt system. 1 feil registrert av oss på feil med kontroll av railtrykk. Her klarte vi ikke å finne feil innenfor normal søketeknikk. Vi klonet data her til brukt styreenhet som ble rimeligste løsning for kunde.

Vannskade og korrosjon.

Volvo Penta D4 og D6 Bosch Edc 7

Stabilt system. Noen feil med injectordriver.

Vannskade og korrosjon.

Yanmar BY Bosch Edc 16.

Stabilt system.

Vannskade og korrosjon.

Steyr

Australsk system med printkort som ligner Bosch Edc 15.

Vi har tunet noen Steyr motorer, og kjenner dette oppsettet.

Stabilt system da det er bygget opp ganske likt i forhold til MSA/EDC 15

Vannskade og korrosjon.

Til slutt litt info på hva vi kan reparere.

Alt kan i utgangspunktet repareres, men vi ser fort alternativet med å ta ut data fra originalt innsendt printkort/ecu i forhold til reparasjon.

I mange tilfeller lønner det seg med kloneteknikk.

Vi tar da ut alle data fra original ecu og programmerer den over til ny/brukt ecu.

Vi tilbyr også chiptuning/softwareoppgradering av overnevnte motorer.

Vannskade og korrosjon

I noen tilfeller kan styreenheter som har vært under vann reddes med rensing og tørking. Volvo Penta og Mercury har styreenheter som koster opp mot 50.000 kr.

Vi har erfaring med riktig fremgangsmåte for å redde disse tilfellene.

Klarer vi ikke dette, kan vi levere brukt styreenhet til langt under halv pris.