Propeller

Etter tuning, hva nå med eksisterende propeller?

Når vi leverer ny softwareoppgradering skal denne harmonere med propeller slik at ny effekt blir best mulig omdannet i fart og økonomi.

Erfaring er at det er mye å hente her.

Kunde skal være trygg på at vi leverer en totalpakke når de ønsker tuning.

Vi ser ofte at det er montert feil type propeller på båter, og det er ikke alltid tuning retter opp dette.

Norsk Motorkopani  hjelper deg.