HVA ER CHIP TUNING

Styreenheten mottar informasjon fra en rekke sensorer som er montert på motoren.

Turtall, gasspådrag, motortemp, luft temp, turbotrykk og luftmengde er eksempel på noen.

Drivstoffmengde, turbotrykk og tenningstidspunkt blir via software i styreboksen kalkulert etter parametere som er programmert av bilfabrikanten.

Chiptuning er omskriving av parameterene i softwaren. 

Ofte er samme biltype/motor levert i forskjellige HK utførelse bestemt av hvilket land den skal eksporteres til. I de tillfeller er det kun parameterene i softwaren som er programmert forskjellig.

 A418T